Utylizacja opon

Feature Image

Prowadzimy utylizację opon metodą pirolizy czyli reakcji chemicznego rozkładu pod wpływem wysokiej temperatury, bez dostępu tlenu i innych czynników utleniających.

Czytaj więcej

Linie utylizacyjne

Feature Image

Jesteśmy przedstawicielem na rynek polski firmy produkującej linie do pirolitycznej utylizacji opon samochodowych i odpadów gumowych.

Czytaj więcej

Wymagania techniczne

There are no translations available.

Linia technologiczna do przetwarzania odpadów gumowych metodą pirolizy wymaga:

  • terenu o powierzchni ok 400 m2
  • przyłącza elektrycznego o napięciu 380V do zasilania silników obracających Reaktor oraz zasilania wentylatorów
  • koniecznej do chłodzenia wody w ilości 500 m3 wykorzystywanej w obiegu zamknięty

Urządzenie nie wymaga fundamentów, gdyż cała instalacja stanowi stabilną konstrukcję spawaną posadowioną na wypoziomowanym gruncie.

Opis technologii

There are no translations available.

Instalacja odzysku odpadów – zużytych opon, w procesie termicznego rozkładu, z uzyskaniem pełnowartościowego paliwa, jakim są:

  • szeroka frakcja olejowo-benzynowa:  węglowodory C6 – C36
  • frakcja gazowa: węglowodory C2 – C4


Instalacja będzie prowadzić odzysk odpadu w postaci zużytych opon, o kodzie 16 01 03, wg metody odzysku R14 tj. inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części.

Czytaj więcej

Przebieg procesu

There are no translations available.

Odpady gumowe wprost z miejsca ich składowania trafiają do REAKTORA, którego komora przez 1/3 część czasu trwania procesu opalana jest dowolnym paliwem np: gazem ziemnym, węglem, drewnem lub olejem napędowym.

Czytaj więcej

Opis instalacji

There are no translations available.

Proces odzysku zużytych opon przebiega w instalacji gotowej do montażu w hali o wymiarach 50x12 m lub w wariancie swobodnego zmontowania na "wolnym powietrzu”.

Czytaj więcej

Opis procesu

There are no translations available.

Przedsięwzięcie polega na budowie instalacji pirolizy zużytych opon samochodowych, tj. odpadu o kodzie 16 01 03, wg metody odzysku R14 tj. – inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części.

Czytaj więcej

Produkty utylizacji

There are no translations available.

W wyniku katalitycznej depolimeryzacji (krakingu) opon, w temperaturze ok. 420-520, powstają następujące produkty:

Czytaj więcej

Wydajność instalacji

There are no translations available.

Wydajność linii:  10 Mg przetwarzanych opon w ciągu doby, w dwóch szarżach. Linia do przerobu opon wymaga zasilenia w energię elektryczną i wodę do uzupełnienia obiegu chłodniczego w obiegu chłodzenia skraplaczy frakcji olejowej.

Czytaj więcej

Kontakt i lokalizacja

Piroliza Sp. z o.o.
ul. Bratysławska 2/B3, 32-201 Kraków
tel. 605 615 784, e-mail: biuro@piroliza.com

Login Form